Bookvoed.ruНаш партнёр
Доставка книг по всей Европе

Kasutamisleping

Käesolev leping sõlmitakse INFORING MEDIA OÜ (edasi tekstis – „Müüja“) ja Kliendi (kes vastab tarbija määratlusele Eesti Vabariigi Tarbijakaitseseaduse mõttes) vahel, kes ostab kaupu INFORING MEDIA OÜ-le kuuluvates internet- kauplustes aadressidel: www.kniga24.ee, www.bookvoed.ee, www.bookvoed.eu (edaspidi „Sait“ või „Internet-kauplus“).

1. Üldsätted
1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) laienevad õigussuhetele, mis tekivad internet-kaupluste kniga24.ee, bookvoed.ee, bookvoed.eu kliendi (edaspidi Ostja) ja nende internet-kaupluste omaniku – firma INFORING MEDIA OÜ (edaspidi Müüja) vahel kauba ostmisel läbi kniga24.ee, bookvoed.ee, bookvoed.eu. Käesolevad tingimused kehtestavad Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutuse, kauba soetamise ja tasumise tingimused, kohaletoimetamise korra ja reklamatsioonide esitamise, samuti sisaldavad üldinfot Müüja poolt pakutavate teenuste kohta.
1.2. Müüja jätab endale õiguse ette teatamata teha muudatusi või täiendusi käesolevatesse tingimustesse. Muudatused avaldatakse kniga24.ee, bookvoed.ee, bookvoed.eu veebisaitidel ning jõustuvad nende avaldamise hetkest veebisaitidel kniga24.ee, bookvoed.ee, bookvoed.eu. Tellimuse vormistamise korral enne ostutehingu tingimuste muudatuste jõustumist kehtivad tingimused, mis kehtisid tellimuse vormistamise hetkel, väljaarvatud juhul, kui seaduse ja käesolevate tingimustega on kehtestatud teisiti.
1.3. Müüja ei kanna vastutust kahju eest, mis on tekkinud põhjusel, et Ostja ei tutvunud käesolevate tingimustega.
1.4. Õigussuhteid, mis on tekkinud kauba ostmisel internet-kauplustes kniga24.ee, bookvoed.ee, bookvoed.eu, reguleeritakse lisaks käesolevatele tingimustele Eesti Vabariigi territooriumil kehtivate õigusaktidega.

2. Kliendi andmed ja andmekaitse
2.1. Ostja poolt Müüjale esitatavaid isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele. Andmeid võib esitada kolmandatele isikutele vaid Ostja nõusolekul või seadusega ettenähtud juhtudel.
2.2. Ostja kannab vastutust selle eest, et tema registreerimisandmed (elektroonposti aadress ja parool) ei satuks kolmandate isikute kätesse. Müüja ei kanna vastutust Ostja registreerimisandmete sattumisest kolmandate isikute kätesse Ostja enda süül.
2.3. Ostja kannab vastutust tema poolt esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei kanna vastutust Ostja poolt ebatäpsete andmete esitamisega seotud tagajärgede eest.
2.4. Ostja võtab endale kohustuse uuendada veebisaitidel kniga24.ee, bookvoed.ee, bookvoed.eu oma isikuandmeid, kui registreerimisel esitatud isikuandmed on muutunud kehtetuks. Müüja ei kanna vastutust nende tagajärgede eest, mis on tekkinud Ostja poolt esitatud andmete vananemisest või ebatäpsusest.
2.5. Juhul, kui Ostja püüab oma tegevusega või tegevusetusega saboteerida või häirida internet-kaupluste kniga24.ee, bookvoed.ee, bookvoed.eu tegevust või muul viisil neid mõjutada, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette hoiatamata piirata või lõpetada kliendi juurdepääs saidile ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

3. Kauba kättesaadavus, hind ja info täpsus
3.1. Kõik hinnad on saitidel kniga24.ee, bookvoed.ee, bookvoed.eu märgitud käibemaksuga.
3.2. Müüja ei kanna vastutust kaupade kirjelduse ja fotode täpsuse eest. Seda infot pakuvad tarnijad ja/või tootjad ning Müüjal ei ole võimalust igal eraldi juhul kontrollida antud info täpsust. Info hindade ja kaupade kohta võib saitidel kniga24.ee, bookvoed.ee, bookvoed.eu muutuda. Muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest veebisaitidel kniga24.ee, bookvoed.ee, bookvoed.eu.
3.3. Kaupade olemasolu ja nende hind võivad saitidel kniga24.ee, bookvoed.ee, bookvoed.eu muutuda. Muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest veebisaitidel kniga24.ee, bookvoed.ee, bookvoed.eu.
3.4. Alustades tellimuse vormistamist pöörake tähelepanu sellele, kas tellimuse töötlemise hind lisandus konkreetsele kauba tellimusele. Müüja jätab endale õiguse rakendada mistahes kaubale ja/või tellimusele nende töötlemise tasu. Juhul, kui konkreetsele kaubale rakendatakse tellimuse töötlemise tasu, märgitakse ostu vormistamisel see tasu eraldi.

4. Tellimuse vormistamine
4.1. 4.1. Kauba paigutamiseks Ostukorvi kasutage kauba nimetuse kõrval olevat klahvi „Ostukorv“ nagu tavalises kaupluses.
4.2. Kui olete valmis tegema tellimuse, suunduge Ostukorvi ja eksimuste vältimiseks kontrollige enda poolt valitud kaubad, nende kogus. Vajadusel võite muuta iga kaubanimetuse arvu või eemaldada need otse Ostukorvist. Samuti võite kauba kõrvale panna edasiseks ostuks, kui te ei ole valmis või ei soovi osta seda kaupa kohe praegu. Ostukorvi all võite näha varem kõrvalepandud kaupade nimekirja, millest igaühe võite mistahes hetkel lisada ostukorvi ja vormistada tellimuse.
4.3. Pöörake tähelepanu kauba kaardil oleva kauba kättesaadavusele või ostukorvi tellimuse kinnitamisel: kaup võib olla staatusega „laos“ või „tellimusel“. „Tellimusel“ staatusega kaubad võivad vajada täiendavat kohaletoimetamise aega. Teie tellimuses taoliste kaupade olemasolu koos staatusega „laos“ olevate kaupadega peatatakse kogu tellimuse saatmine kauba „tellimusel“ tarbimise hetkeni. Seetõttu soovitame vormistada „laos“ olevad kaubad „tellimusel“ olevatest kaupadest eraldi. Samuti ei ole meil võimalust lisada kaupa teie poolt loodud tellimusse või teisaldada kaupu mitme tellimuse vahel.
4.4. Esimese tellimuse vormistamisel tuleb saidil autoriseeruda: kasutada teie konto andmeid www.kniga24.ee, www/bookvoed.ee, www.bookvoed.eu veebisaitidel või siis registreeruda www.kniga24.ee, www/bookvoed.ee, www.bookvoed.eu veebisaitidel. Järgnevate tellimuste korral pakutakse Teil valida üks kohaletoimetamise viisidest. Pakume tellimuse saatmist pickup puntidesse - INFORING MEDIA OÜ kontoritesse, SmartPost või OMNIVA pakiautomaatidesse. Tellimuse kinnitamise etapil võite valida teie linnas kehtivaid erinevaid kohaletoimetamise viise.
4.5. Kui teid huvitav raamat puudub ajutiselt www.kniga24.ee, www.bookvoed.ee, www.bookvoed.eu ladudes, võite vormistada teavitamise selle saabumise kohta.
4.6. Online-megamarketi raamatukauplustes www.kniga24.ee, www.bookvoed.ee, www.bookvoed.eu toimub dünaamiline hinnakujundussüsteem, mis sõltub paljudest faktoritest ning kannab tehnilist iseloomu. Kauba hind võib erineval ajal olla erinev sõltuvalt turuhinnast, tarbijatel oleva kauba olemasolust ja muudest kriteeriumitest. Seetõttu võivad hinnad päeva vältel muutuda mõlemas suunas –nii alaneda, kui suureneda.

5. Tasumise viisid
Pangaviide Swedbank, SEB Pank. Tellimuse kinnitamisel ilmub ekraanile arve. Tasumisel läbi panga on vaja vajutada vastavale ikoonile. Peale tasumist panga leheküljel on vaja vajutada klahvi „tagasi kaupmehe juurde“. Vaid sel juhul kajastub teie tellimus korrektselt meie tellimuste baasis. Peale tasumist saate sellekohase kinnituse ning arve saadetakse Teie elektroonposti aadressile. Kui klient ei saanud teatist raha saamise kohta, võtke tunni aja pärast peale ülekannet ühendust info@bookvoed.ee.
Kliendile esitatud arvel märgitakse kõik vajalikud rekvisiidid ja maksud. Kui raha ei ole 3 päeva jooksul tarnija arvele saabunud, tellimus tühistatakse.

6. Kauba kättetoimetamine
6.1. Tellimuse kättetoimetamise aeg sõltub kauba faktilise aukoha laost ja tellimuse saaja aadressist. Komplekteerimine INFORING MEDIA OÜ laos Eestis partneril kõikide tellitud kaupade olemasolu korral, võtab keskmiselt aega üks nädal maksmise hetkest alates. Peale seda esitatakse tellimus laost kohaletoimetamise teenistusse. Tellimuse kohaletoimetamine INFORING MEDIA OÜ laost üle Eesti SmartPost või OMNIVA pakiautomaatidesse toimub keskmiselt 1-3 päeva jooksul.
6.2. Kauba kohaletoimetamine tellimuse pickup punktidesse võtab 8-15 päeva tellimuse tasumise päevast arvates. Teate selle kohta, et Teie tellimus ootab teid pickup punktis, saate meilt või SmartPost ja OMNIVA´lt sõltuvalt valitud pickup punktist.
6.3. INFORING MEDIA OÜ kontorites võib saadetisi saada tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00 peale teatise saamist kauba kohaletoimetamisest kontori lattu ning tasutud arve esitamisel.
6.4. Kohaletoimetamise aeg ja kauba olemasolu on märgitud kauba esmasele eksemplarile. Kauba puudumise korral laos vajalikus koguses (ühe kauba mitu eksemplari), toimub tellimuse mahalaadimine kohe peale puuduoleva kaubakoguse saabumist lattu tarnijatelt. Pöörake tähelepanu kauba kaardil oleva kauba kättesaadavusele või ostukorvi tellimuse kinnitamisel: kaup võib olla staatusega „laos“ või „tellimusel“. „Tellimusel“ staatusega kaubad võivad vajada täiendavat kohaletoimetamise aega. Teie tellimuses taoliste kaupade olemasolu koos staatusega „laos“ olevate kaupadega peatatakse kogu tellimuse saatmine kauba „tellimusel“ tarbimise hetkeni. Seetõttu soovitame vormistada „laos“ olevad kaubad „tellimusel“ olevatest kaupadest eraldi.
6.5. Müüja ei kanna vastutust kauba kohaletoimetamise võimaliku viivituse ja sellega seoses tekkinud kahju eest.

7. Lepingu sõlmimine
7.1. Ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja teeb kauba eest Müüja arveldusarvele esimese ülekande.

8. Ostust keeldumine ja kauba tagastamine
8.1. Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on eraisikust tarbijal õigus lõpetada ostu-müügileping 14 päeva jooksul kauba saamise hetkest arvates.
8.2. Tagastamisele kuulub vaid kasutamata kaup. Kaup peab olema algses pakendis, sellel peavad olema kõik vabrikusedelid. Pakendi võib avada vaid juhul, kui muul viisil tutvuda kaubaga ei olnud võimalik.
8.3. Ostu-müügilepingust keeldumine ei ole võimalik sellise kauba soetamisel, mis on valmistatud Ostja isiklikke eripärasid või erivajadusi arvestades, audio- videosalvestiste ostmisel, juhul, kui pakend oli avatud ja/või kui kaup oli aktiveeritud, samuti ajalehtede, ajakirjade ja muu perioodika ostmisel.
8.4. Juhul, kui Ostja soovib lõpetada ostu-müügilepingut, on ta kohustatud viivitamatult (14 kalendripäeva jooksul kauba kättesaamise hetkest) teavitama Müüjat oma soovist elektroonposti aadressil info@bookvoed.ee, lisades kirjale kauba või pakendi foto. Müüja jätab endale õiguse nõuda tagastamisele kuuluva kauba kohta täiendavaid fotosid.
8.5. Ostja nõustub kandma kauba tagastamisega seotud kulusid, väljaarvatud juhul, kui Ostjale kohaletoimetatud kaup ei vasta tellitule.
8.6. Lepingu lõpetamise korral tuleb kaup viivitamatult (0 kalendripäeva jooksul) tagastada Müüjale.
8.7. Kauba tagastamise korral annab Müüja Ostjale võimaluse vahetada kaup teise kauba vastu, tehes seejuures hinna ümberarvestus.
8.8. Kui Ostja ei soovikaupa vahetada, kohustub Müüja 30 päeva jooksul tagastama Ostja arveldusarvele kauba eesttasutud summa. Raha tagastatakse vaid sellele arveldusarvele, millelt Ostja teostas kauba eest tasumise.
8.9. Ostja teadvustab, et ostu-müügilepingu lõpetamise õiguse kuritarvitamisel on Müüjal õigus keelduda Ostja teenindamisest.

9. Küpsised ("cookies")
9.1. Küpsiseid kasutatakse kaupluse korvi kujundamise (saidi põhisuunitluse täitmine) ja saidi külastatuse arvestamise eesmärgil, Internet-kaupluse saidile väljumiseks peab Klient registreeruma. Tellimisel võidakse Kliendilt küsida isikuandmeid (nime, elektroonposti aadressi, telefone jne.). Kompaniil on õigus oma äranägemisel, rikkumata seadust, kasutada Kliendi poolt registreerimise ajal antud andmeid või muul viisil.
9.2. Andmete subjekti nõusolek on vajalik, kui küpsiseid kasutatakse internet- kaupluse saidil Ostja poolt valitud kaupade korvi kujundamiseks jne.
9.3. Küpsiste abil ei säilitata mingeid personaalseid andmeid.
9.4. Vajalike häälestuste registreerimise, integratsiooni ajal kolmandale isikule infot ei edastata.

10. Erimeelsuste lahendamine
10.1. Ostja ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Ostja ja Müüja ei suuda tekkinud erimeelsuseid lahendada läbirääkimistekäigus, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Erimeelsuste lahendamisel rakendatakse Eesti Vabariigis kehtivaid seaduseid.
10.2. Kogu kaup asub välismaa laos ja kauba kättesaamise kuupäevad on ligikaudsed.

MÜÜJA KONTAKTANDMED

Teenindamine kontoris ja telefonidel: 10.00 – 16.00
Telefonid: +372 33 70305, +372 33 71312, +372 51 03210, +372 56 248517

E-mail: info@bookvoed.ee
Firma: INFORING MEDIA OÜ
Reg.nr: 10013660
KMKR EE100160992

Aadress: 41533, Uus 20, Jõhvi, Estonia

Panga rekvisiidid: EE892200221004124732 (Swedbank)
Rahvusvahelised maksed: Saaja pank: Swedbank AS
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
IBAN: EE892200221004124732
SWIFT: HABAEE2X